Ročník 2020

Mistrovský varhanní kurz v Úterý 2020 se uskuteční v termínu 24.-29. srpna 2020. Lektorem bude prof. Jürgen Essl (Musikhochschule Stuttgart). Témata kurzu pro letošní rok jsou:

Jihoněmecká varhanní hudba 17. a 18. století

Improvizace v různých stylech na menších historických nástrojích

Registrace byla prodloužena do 30. června. K dispozici jsou informace o lektorovitématu i registrační formulář a rovněž informační leták o letošním ročníku.

Kurz začne již 24. srpna večerní přednáškou organologa dr. Petra Koukala na téma ""The organ in Bohemian Lands. Any 'South-German connection'?"

Součástí kurzu bude tradiční závěrečný koncert účastníků 29. srpna 2020 od 19:30 v kostele sv. Jana Křtitele v Úterý. Na kurz navazuje koncert vybraných účastníků 5. září 2020 v Ambergu.

Průběžně vyhodnocujeme aktuálně platná mimořádná opatření v ČR i v Bavorsku v souvislosti s epidemií Covid-19 a jejich dopad na organizaci kurzu. V tuto chvíli předpokládáme, že jsme schopni kurz zajistit bez výraznějších omezení. O aktuálních podmínkách budeme informovat registrované účastníky.

Mistrovský varhanní kurz v Úterý 2020 se koná za podpory Plzeňského kraje, Česko-německého fondu budoucnosti, OP Přeshraniční spolupráce ČR-Bavorsko Cíl EÚS a města Úterý. Kurz je součástí projektu Barokní region Čechy Bavorsko.