O projektu

Myšlenka založit v Úterý každoroční mistrovský varhanní kurz se zrodila koncem roku 2011, při diskusi mezi Adamem Viktorou a Tomášem Kaiserem o možnostech využití čerstvě zrestaurovaných varhan v kostele sv. Jana Křtitele v Úterý. Kompletní rekonstrukce nástroje J. L. Burckhardta z roku 1720 trvala dva roky a stála přes 3,5 mil. Kč, převážně z tzv. Norských fondů, ale také od řady drobných i větších dárců. Při této záchranné akci byly odstraněny nešetrné zásahy z různých období a byla zcela obnovena původní barokní dispozice nástroje. Bylo zřejmé, že cenný nástroj si zaslouží plnější uplatnění než jen běžné využití při liturgii a při několika varhanních koncertech ročně. Volba padla na varhanní kurz pro pokročilejší studenty varhanní hry a již první ročník v roce 2012 ukázal, že tento záměr má velký potenciál.

Počet účastníků narostl u druhého ročníku téměř na dvojnásobek a součástí kurzu se nově staly i varhanní koncerty v několika místech Plzeňského kraje. Jako šťastné se v roce 2013 ukázalo propojení s dalšími projekty, například s projektem Tři týdny baroka společnosti Plzeň 2015, nebo s projektem spolupráce místních akčních skupin Skrytá bohatství. Dalším příkladem takového propojení bylo zahrnutí úvodního varhanního koncertu Jana Doležela v klášterním kostele v Kladrubech do cyklu Kladrubské léto, díky čemuž byla koncertu věnována podstatně větší publicita. Do dalších let bude naší snahou podobné vazby udržovat a rozšiřovat.