Ročník 2024

Mistrovský varhanní kurz v Úterý 2024 se uskuteční v termínu 13.-18. srpna 2024. Lektorem bude prof. Martin Sturm (HfM Franz Liszt Weimar). Téma letošního ročníku:

Jihoněmecká a česká varhanní hudba 17. a 18. století & dobová i moderní improvizace

Součástí kurzu bude tradiční závěrečný koncert účastníků 18. srpna 2024 od 19:30 v kostele sv. Jana Křtitele v Úterý.

Pro letošní rok předpokládáme účastnický poplatek ve výši 2000 Kč resp. 80 euro.

Součástí kurzu bude koncert prof. Sturma v kostele Nanebevzetí Panny Marie v Plasích a tradiční závěrečný koncert účastníků v neděli 18. srpna 2024 od 19:30 v kostele sv. Jana Křtitele v Úterý.

 

Mistrovský varhanní kurz v Úterý 2024 podpoří Ministerstvo kultury ČR. Žádáme o podporu Česko-německého fondu budoucnosti a Hudební nadace Stadler-Trier. Projekt se uskutečňuje za finanční podpory Evropské unie.