Ročník 2023

Mistrovský varhanní kurz v Úterý 2023 se uskuteční v termínu 21.-26. srpna 2023. Lektorem bude Jörg-Andreas Bötticher (Schola Cantorum, Basilej), téma letošního ročníku zní

Georg Muffat & Gottlieb Muffat.

Součástí kurzu bude koncert prof. Böttichera v kostele sv. Barbory v Manětíně v pátek 25. srpna 2023 od 18:00 a tradiční závěrečný koncert účastníků v sobotu 26. srpna 2023 od 19:30 v kostele sv. Jana Křtitele v Úterý.

Pro letošní rok předpokládáme účastnický poplatek ve výši 2000 Kč resp. 80 euro.

Průběžně vyhodnocujeme aktuálně platná mimořádná opatření v souvislosti s epidemií Covid-19. V tuto chvíli nepředpokládáme žádná zásadní omezení.

Mistrovský varhanní kurz v Úterý 2023 podpoří Ministerstvo kultury ČR, Česko-německý fond budoucnosti a Hudební nadace Stadler-Trier. Projekt se uskutečňuje za finanční podpory Evropské unie.