Ročník 2022

Mistrovský varhanní kurz v Úterý 2022 se uskuteční v termínu 24.-28. srpna 2022. Lektorem bude prof. Wolfgang Zerer (HfMT Hamburg), téma letošního ročníku zní

Italská a německá hudba od pozdní renesance po baroko.

Součástí kurzu bude tradiční závěrečný koncert účastníků 28. srpna 2022 od 19:30 v kostele sv. Jana Křtitele v Úterý.

Pro letošní rok předpokládáme účastnický poplatek ve výši 2000 Kč resp. 80 euro.

Průběžně vyhodnocujeme aktuálně platná mimořádná opatření v souvislosti s epidemií Covid-19. V tuto chvíli nepředpokládáme žádná zásadní omezení.

O podporu Mistrovského varhanního kurzu v Úterý 2022 žádáme u Ministerstva kultury ČR, Plzeňského kraje, Česko-německého fondu budoucnosti a města Úterý.