2024 | Ceny

Pro letošní rok předpokládáme účastnický poplatek ve výši 2000 Kč resp. 80 euro. Informace o platbě se zasílají zároveň s potvrzením účasti.

Účastníci nehradí ubytování ani dopravu v rámci kurzu, pouze stravu a dopravu do Úterý a zpět. Cena oběda nebo večeře v místním hostinci je zhruba 150 Kč.