Varhany | Úterý

Mimořádně cenné varhany v kostele sv. Jana Křtitele byly vyrobeny kolem roku 1720 a pocházejí pravděpodobně z dílny loketského varhanáře Johanna Leopolda Burkhardta (též Burkart, Burkhard nebo Burkhart). Dříve byl jako jejich stavitel uváděn úterský varhanář František Prokop Nolli (též Nolly).

V 18. a 19. století byly varhany průběžně opravovány a částečně také přestavěny, v 2. pol. 20. stol. postupně zchátraly do zcela nehratelného stavu. Díky grantu z Norských fondů a příspěvkům řady dárců se v letech 2009-11 podařilo zásluhou občanského sdružení Bart provést jejich kompletní rekonstrukci, která byla svěřena varhanáři Rudolfu Valentovi. Rekonstrukce spočívala v restaurování původních píšťal, varhanní skříně a všech použitelných částí varhanního stroje. Obnovením historického hracího stolu byla nástroji navrácena jeho původní podoba s jedním manuálem s lomenou oktávou a pedálem.

 • Manuál C, D, E–c´´´
  • Copula major 8´
  • Flauta 8´
  • Principál 4´
  • Copula minor 4´
  • Fugara 4´
  • Quinta 2 2/3´
  • Octava 2´
  • Mixtura 1 1/3´ 3x
 • Pedál C, D, E, F, G, A–a
  • Subbas 16´
  • Octavbas 8´