2015 | Téma

Toccate & Concerti 1615-1715

Když Girolamo Frescobaldi v roce 1615 vydal svou První knihu toccat, sloužil sedmým rokem jako varhaník v bazilice sv. Petra v Římě. Tato krásně vyrytá sbírka se setkala s velkým úspěchem a do roku 1637 byla několikrát dotištěna. Frescobaldiho publikace se rozšířila po Evropě a otevřela dveře novému kompozičnímu stylu toccaty, jehož základními prvky jsou emoční kontrasty. Skladba už není založena na tradičních pravidlech kontrapunktu, píše Frescobaldi ve své předmluvě, ale na citech, stejně jako v soudobém madrigalu. Klíčem k interpretaci se místo kontrapunktu stává rétorika. Toccata se mění na cestu emocemi, příběh vyprávěný u klávesnice, kde chybí text a k citovému přenosu slouží hudební obraty.

 • Girolamo Frescobaldi (1583-1643)
  • Toccate Libro Primo (Řím 1615): volný výběr, Ed. Suvini-Zerboni (Darbellay) nebo Ed. Bärenreiter (Stembridge) nebo Ed. Zanibon (Gilbert), ne starý Bärenreiter (Pidoux)!
  • Ricercari e Canzoni Francese (Řím 1615): volný výběr, Ed. Suvini-Zerboni (Leonhardt) nebo Ed. Il Levante (Carideo) nebo Ed. Bärenreiter (Stembridge), ne starý Bärenreiter (Pidoux)!
 • Paolo Quagliati (1555-1628)
  • Toccata dell'Ottavo Tono (G. Diruta, Il Transilvano)
  • Canzoni e Ricercari (Řím 1601), volný výběr, Ed. Andromeda (Carideo)*
 • Georg Muffat (1653-1704)
  • Apparatus Musico-Organisticus (Salzburg, 1690), Toccata 1, 5, 6, 7, 12, Performers' Facsimile 181, New York, nebo Ed. Doblinger (Radulescu)

(U sbírek označených hvězdičkou budou v případě potřeby účastníkům k dispozici kopie v tištěné nebo elektronické podobě.)

 

Dne 1. srpna 1715 zemřel ve věku 18 let princ Johann Ernst von Saxen-Weimar. Byl houslistou a skladatelem a jeho zájem o italskou instrumentální hudbu inspiroval Bacha a Walthera k přepisu řady koncertů slavných italských skladatelů (Albinoni, Vivaldi, Marcello) pro klávesové nástroje. Italský styl měl v Bachově době na  klávesovou hudbu značný vliv.

 • Johann Sebastian Bach (1685-1750)
  • Toccata in d, BWV 913
  • Canzona in d, BWV 588
  • Fantasia in C, BWV 570
  • Fuga in C, BWV 946 (podle T. Albinoniho)
  • Concerto in F, BWV 978 (podle A. Vivaldiho)
  • Concerto in d, BWV 987 (podle Johanna Ernsta von Sachsen)
  • Concerto in d, BWV 974 (podle A. Marcella)
  • vše Ed. Bärenreiter

Continuo a improvizace

 • Adriano Banchieri (1568-1634)
  • Organo Suonarino (1605), nové úplné kritické vydání E. Bellottiho, Il Levante, 2014
 • Bernardo Pasquini (1637-1710)
  • Versetti in Basso continuo per rispondere al coro (1704), in: Opere per tastiera vol. 7, Ed. Il Levante (Carideo)*