Ročník 2023

Mistrovský varhanní kurz v Úterý 2023 se uskutečnil v termínu 21.-26. srpna 2023. Lektorem byl Jörg-Andreas Bötticher (Schola Cantorum, Basilej), kurz byl zaměřen na téma

Georg Muffat & Gottlieb Muffat.

Součástí kurzu byl koncert prof. Böttichera v kostele sv. Barbory v Manětíně v pátek 25. srpna 2023 od 18:00 a tradiční závěrečný koncert účastníků v sobotu 26. srpna 2023 od 19:30 v kostele sv. Jana Křtitele v Úterý.


Mistrovský varhanní kurz v Úterý 2023 podpořily Ministerstvo kultury ČR, Česko-německý fond budoucnosti a Hudební nadace Stadler-Trier. Projekt se uskutečnil za finanční podpory Evropské unie.