Ročník 2021

Mistrovský varhanní kurz v Úterý 2021 se uskutečnil v termínu 9.-14. srpna 2021. Lektorem byl prof. Pier Damiano Peretti (Universität für Musik und darstellende Kunst Wien), téma pro rok 2021 znělo

Jeden manuál - dva nebeské směry: Barokní formy jako spojnice mezi severní a jižní Evropou

Součástí kurzu byl koncert prof. Perettiho 13. srpna 2021 od 18:00 v kostele sv. Barbory v Manětíně a tradiční závěrečný koncert účastníků 14. srpna 2021 od 19:30 v kostele sv. Jana Křtitele v Úterý.

Mistrovský varhanní kurz v Úterý 2021 podpořily Ministerstvo kultury ČR, Plzeňský kraj a Česko-německý fond budoucnosti.