Ročník 2019

Mistrovský varhanní kurz v Úterý 2019 se uskutečnil v termínu 19.-25. srpna 2019. Lektorem byl prof. Tobias Lindner (Schola Cantorum Basiliensis), téma kurzu pro rok 2019 znělo

Varhaníci na vídeňském císařském dvoře.

Součástí kurzu byl tradiční závěrečný koncert účastníků 24. srpna 2019 v kostele sv. Jana Křtitele v Úterý (poslechněte si nahrávky na SoundCloud).

Pro samostatné cvičení účastníků byl kromě varhan v kostele sv. Jana Křtitele k dispozici také varhanní pozitiv.

K dispozici je leták o ročníku 2019.


Mistrovský varhanní kurz v Úterý 2019 se koná za podpory Plzeňského kraje, Česko-německého fondu budoucnosti, OP Přeshraniční spolupráce ČR-Bavorsko Cíl EÚS a města Úterý. Kurz je součástí projektu Barokní region Čechy Bavorsko.