Ročník 2017

Mistrovský varhanní kurz v Úterý 2017 se uskutečnil v termínu 29. července - 2. srpna 2017 pod vedením lektora Wolfganga Zerera (HfMT Hamburg). Letošní ročník kurzu byl zaměřen na téma

Italské vlivy na jihoněmeckou a severoněmeckou barokní hudbu.

Součástí kurzu byl koncert Wolfganga Zerera 29. července a tradiční závěrečný koncert účastníků 2. srpna 2017 v kostele sv. Jana Křtitele v Úterý.

Nahrávky ze závěrečného koncertu

Videa ze závěrečného koncertu

Fotogalerie

Mistrovský varhanní kurz v Úterý pořádá Úterský spolek Bart a Český varhanní festival. V roce 2017 se konal s podporou Plzeňského kraje, Česko-německého fondu budoucnosti a města Úterý pod záštitou náměstka hejtmana Plzeňského kraje pro kulturu a památkovou péči, pana Martina Baxy.