Ročník 2020

Mistrovský varhanní kurz v Úterý 2020 se uskutečnil v termínu 24.-29. srpna 2020. Lektorem byl prof. Jürgen Essl (Musikhochschule Stuttgart). Témata kurzu pro rok 2020 zněla:

Jihoněmecká varhanní hudba 17. a 18. století

Improvizace v různých stylech na menších historických nástrojích

Kurz začal již 24. srpna večerní přednáškou organologa dr. Petra Koukala na téma "The organ in Bohemian Lands. Any 'South-German connection'?"

Součástí kurzu byl tradiční závěrečný koncert účastníků 29. srpna 2020 od 19:30 v kostele sv. Jana Křtitele v Úterý.

Mistrovský varhanní kurz v Úterý 2020 se konal za podpory Plzeňského kraje, Česko-německého fondu budoucnosti, OP Přeshraniční spolupráce ČR-Bavorsko Cíl EÚS a města Úterý. Kurz je součástí projektu Barokní region Čechy Bavorsko.