Ročník 2022

Mistrovský varhanní kurz v Úterý 2022 se uskutečnil v termínu 24.-28. srpna 2022. Lektorem byl prof. Wolfgang Zerer (HfMT Hamburg), téma ročníku 2022 znělo

Italská a německá hudba od pozdní renesance po baroko.

Součástí kurzu byl tradiční závěrečný koncert účastníků 28. srpna 2022 od 19:30 v kostele sv. Jana Křtitele v Úterý.


Mistrovský varhanní kurz v Úterý 2022 podpořily Ministerstvo kultury ČR, Plzeňský kraj a Česko-německý fond budoucnosti.