2020 | Téma

Jihoněmecká varhanní hudba 17. a 18. století

Varhanní skladby následujících autorů:

  • Johann Jakob Froberger (1616 - 1667)
  • Johann Kaspar Kerll (1627 - 1693)
  • Georg Muffat (1653 - 1704)
  • Johann Pachelbel (1653 - 1706)
a dalších dle vlastního výběru. V úvahu přichází i manualiterdíla severoněmeckých skladatelů.

Improvizace v různých stylech na menších historických nástrojích