Ročník 2016

Mistrovský varhanní kurz v Úterý 2016 se uskutečnil v termínu 13.-17. července 2016. Lektorem byl prof. Tobias Lindner (Schola Cantorum, Basilej), téma kurzu pro rok 2016 znělo

Salzburg, 1690-1803.

K dispozici jsou podrobnější informace o lektorovi a tématu.

Součástí kurzu byl koncert prof. Lindnera 16. července a tradiční závěrečný koncert účastníků 17. července 2016 v kostele sv. Jana Křtitele v Úterý.