2013 | Fotografie

Další fotografie úterských varhan najdete na stránce o nástroji.