Ročník 2015

Mistrovský varhanní kurz v Úterý 2015 se uskutečnil v termínu 1.-5. července 2015. K dispozici jsou informace o lektorovi a tématu.

Součástí kurzu byl tradiční závěrečný koncert účastníků 4. července 2015 od 19:30 v kostele sv. Jana Křtitele v Úterý. Kurz zahrnoval také exkurzi k varhanám v regionu a byl zakončen 5. července exkurzí do Prahy.

Mimořádnou součástí programu letošního ročníku varhanního kurzu byl koncert Pavla Svobody v kostele Nanebevzetí Panny Marie v Plasích dne 16. srpna 2015 od 18:00.

Partnerem projektu je Plzeň - Evropské hlavní město kultury 2015 (www.plzen2015.cz). Byl podpořen také programem přeshraniční spolupráce Cíl 3 Česká republilka - Svobodný stát Bavorsko a Česko-německým fondem budoucnosti.