Ročník 2018

Mistrovský varhanní kurz v Úterý 2018 se uskutečnil v termínu 29. července - 3. srpna 2018. Lektorem byl profesor Lorenzo Ghielmi (Civica Scuola di Musica di Milano), téma kurzu pro rok 2018 znělo

Frescobaldi - Pasquini - Muffat.

Součástí kurzu byl koncert Lorenza Ghielmiho 29. července a tradiční závěrečný koncert účastníků 3. srpna 2018 v kostele sv. Jana Křtitele v Úterý.

Pro samostatné cvičení účastníků byl kromě varhan v kostele sv. Jana Křtitele k dispozici také varhanní pozitiv a cembalo.

K dispozici je informační leták o varhanním kurzu (v angličtině).

 


Mistrovský varhanní kurz v Úterý 2018 se koná za podpory Plzeňského kraje, Česko-německého fondu budoucnosti, OP Přeshraniční spolupráce ČR-Bavorsko Cíl EÚS a města Úterý. Kurz je součástí projektu Barokní region Čechy Bavorsko.