Ročník 2013

V roce 2013 se Mistrovský varhanní kurz v Úterý konal od 27. července do 4. srpna, pod vedením lektorů Christopha Bosserta a Jana Doležela z Hochschule für Musik Würzburg. Kurzu se zúčastnilo přes 20 studentů středních a vysokých uměleckých škol v České republice a SRN.

Pro rok 2013 bylo zvoleno téma

Johann Caspar Ferdinand Fischer a Johann Sebastian Bach:
Ariadne Musica a Dobře temperovaný klavír.

Kromě výuky interpretace těchto děl (především na nástrojích v Úterý a Rabštejně nad Střelou) a výkladu jejich kontextu byly součástí kurzu také čtyři koncerty pro veřejnost v Kladrubech, Vejprnicích, Rabštejně a Úterý.

Účast na kurzu, ubytování (v penzionu U Derků a v soukromí) a doprava v rámci kurzu byly bezplatné. Účastníci si tak hradili pouze stravu v místní restauraci.

Na této stránce by Vás mohly zajímat zejména nahrávky ze závěrečného koncertu, fotogalerie, ohlasy účastníků a minirozhovor s lektorem prof. Bossertem.

Výuka

Výuka v rámci mistrovského kurzu probíhala podle podrobného rozvrhu, který zahrnoval teoretické přednášky, výklad interpretace u varhan i prostor pro vlastní cvičení účastníků přímo na historickém nástroji. Cvičení začínalo již brzy ráno, skupinové výuce pak byl věnován celý den až do pozdních večerních hodin. Několikrát byli účastníci rozděleni do dvou skupin, z nichž jedna pracovala v Úterý pod vedením Christopha Bosserta a druhá se přesunula do Rabštejna nad Střelou, kde výuku vedl Jan Doležel. Kurz zahrnoval rovněž půldenní exkurzi k významným varhanám v kladrubském kostele. Pro účastníky byl k dispozici také přenosný varhanní pozitiv, klavichord a cembalo.

Zajímavým rozšířením letošního ročníku byla série večerních seminářů zaměřených na Fischerovo dílo Ariadne Musica. Většinou se odehrávaly ve zšeřelém kostele sv. Jana Křtitele, jeden ze seminářů však proběhl také v kapli sv. Václava nad Úterým, při svíčkách a s využitím zmíněného varhanního pozitivu. Soustředěná atmosféra těchto večerních setkání byla neopakovatelná.

Důležitou zkušenost pro účastníky kurzu jistě představovaly také koncerty obou lektorů a koncert barokního souboru Ensemble Inégal. Nastudovaný repertoár pak měli možnost provést při slavnostním závěrečném koncertu v Úterý, kde vystoupilo celkem devět absolventů kurzu.

Koncerty

V rámci Mistrovských varhanních kurzů 2013 se konaly následující koncerty pro veřejnost, které se setkaly s velkým zájmem publika (podle některých odhadů je navštívilo celkem až 700 diváků):

27. 7. 2013 Kladruby, kostel Nanebevzetí Panny Marie
Jan Doležel

J. S. Bach: Dobře temperovaný klavír I. díl
a Neumeisterovy chorály
zahajovací koncert Kladrubského léta
(program)

30. 7. 2013 Vejprnice, kostel sv. Vojtěcha
barokní soubor Ensemble Inégal

Theatrum Musicum
(program)

1. 8. 2013 Rabštejn, kostel Panny Marie Sedmibolestné
Christoph Bossert
Osm hudebních souvislostí různých druhů (Acht musikalische Beziehungen verschiedener Art)
(program)

3. 8. 2013 Úterý, kostel sv. Jana Křtitele
účastníci Mistrovských varhanních kurzů
Česká a jihoněmecká varhanní hudba
(program)
(nahrávky)

Na uspořádání kurzu se v roce 2013 podílely Místní akční skupiny Náš region, Český Západ - Místní partnerství, Radbuza a Vladař v rámci projektu spolupráce Skrytá bohatství aneb venkov Plzni, který navazuje na iniciativu Plzeň 2015 Evropské hlavní město kultury. V rámci této iniciativy byl Mistrovský varhanní kurz zařazen také do projektu Tři týdny baroka. Za podporu děkujeme také Česko-německému fondu budoucnosti.


Spolufinancováno Evropskou unií. Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova: Evropa investuje do venkovských oblastí.